Godziny pracy gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

Godziny pracy gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

czyste powietrze

GODZINY PRACY GMINNEGO PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

WTOREK    od godz. 11.30 do godz. 15.30
CZWARTEK od godz. 9.00 do godz. 13.00
PIĄTEK od godz. 11.00 do godz. 13.00

Punkt działa w budynku Urzędu Gminy przy ul. Gwarnej 1 w Kunicach w pokoju nr 13, piętro  I