Ogłoszenie – wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Szczytniki nad Kaczawą

Ogłoszenie – wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Szczytniki nad Kaczawą

Wójt Gminy Kunice

zaprasza mieszkańców Szczytnik nad Kaczawą na zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Szczytniki nad Kaczawą, które odbędzie się  01 września 2021 r. o godzinie 17.30 w budynku świetlicy wiejskiej w Szczytnikach nad Kaczawą

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
  5.  Ogłoszenie wyników głosowania.
  6. Zamknięcie zebrania.

 

Wymagane jest przestrzeganie zaleceń sanitarno- epidemiologicznych (maseczka, rękawiczki)

 

Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa