Nabór wniosków o dofinansowanie dla org. pozarządowych i grup nieformalnych

Nabór wniosków o dofinansowanie dla org. pozarządowych i grup nieformalnych

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Nabór wniosków rozpocznie się 1 września 2021 r. (obowiązuje limit liczby składanych wniosków).

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw to:

♦  Program dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych NGO z Dolnego Śląska
♦  Mikrodotacje /wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5 tysięcy złotych
♦  Finansowanie projektów, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności
♦  Wsparcie merytoryczne od aplikacji o dotację aż do rozliczenia projektu
♦  Zwiększanie aktywności młodych NGO oraz społeczności lokalnych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://maleinicjatywy.pl/