Zebranie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrówku

Zebranie dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrówku

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, iż w dniu 02.09.2021 r. o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w Piotrówku, odbędzie się zebranie poświęcone opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Piotrówek, w granicach określonych na poniższym załączniku graficznym. 
Na zebraniu możliwe będzie zapoznanie się ze wstępnym projektem miejscowego planu zagospodarowania oraz zgłoszenie ewentualnych uwag.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie.

Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa

DO POBRANIA: Piotrówek – mapa

 

mapa miejscowości Piotrówek