Konkurs „Mój kompostownik”

W dniu dzisiejszym na portalu Facebook rusza konkurs dotyczący segregacji odpadów komunalnych, a ściślej unikaniu powstawania odpadów, którego jednym ze sposobów jest umieszczanie odpadów ulegających biodegradacji (pochodzących z gospodarstwa domowego) w przydomowym kompostowniku.

Konkurs otrzymał nazwę „Mój kompostownik” i mogą w nim wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Kunice.
Biorąc udział w konkursie jednocześnie akceptujecie Państwo jego zasady określone w Regulaminie, który umieszczamy załączniku.

Dla pierwszych 10 osób, które umieszczą zdjęcie prowadzonego przez siebie kompostownika ogrodowego na portalu Faceboook zgodnie z zasadami określonymi w poście na portalu Facebook oraz regulamienie konkursu, przyznamy nagrody. Zdjęcia nagród umieszczamy poniżej posta w powyższym portalu. Wraz ze zdjęciem uczestnik może umieścić komentarz dotyczący np. kompostowania.

Zapraszamy do udziału.

 

do pobrania: