STYPENDIA WÓJTA GMINY KUNICE ROZDANE!

STYPENDIA WÓJTA GMINY KUNICE ROZDANE!

Dnia 7 października odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, artystyczne, naukowe uczniów Gminy Kunice.

Przyznanie stypendiów było możliwe dzięki utworzeniu „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Kunice” na podstawie Uchwały nr XIX/128/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku. Do dnia 31 lipca br. do Urzędu Gminy w Kunicach wpłynęło 48 wniosków, z czego przyznano 41 stypendiów na łączną kwotę 18.300 zł, w tym:

  • 10 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
  • 12 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,
  • 12 stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • 7  stypendiów za osiągnięcia sportowe, artystyczne, naukowe.

Gratulujemy wszystkim Stypendystom i życzymy im dalszych sukcesów, wytrwałości w pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych doświadczeń. Dziękujemy również za zaangażowanie Rodziców, a Dyrektorom Szkół Podstawowych w naszej gminie oraz nauczycielom za wkład w rozwój Naszych dzieci i młodzieży.