Informacja nt. polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Rolnik”

Informacja nt. polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Rolnik”

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. „Prawo łowieckie” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 67 ze zm.) Wójt Gminy Kunice podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodów łowieckich nr 126 i 193 odbędą się polowania zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie „Rolnik”. Pełny tekst obwieszczenia do pobrania w załączniku.

 

do pobrania: