Dzień Edukacji Narodowej – życzenia Wójta Gminy Kunice

Dzień Edukacji Narodowej – życzenia Wójta Gminy Kunice

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,
Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Administracji i Obsługi,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.
Dziękuję za trud i poświęcenie wykazywane każdego dnia
w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.
Życzę, aby praca, którą Państwo wykonujecie,
była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością
Państwa wychowanków i ich rodzin.
Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty
życzę zdrowia, zadowolenia i satysfakcji zawodowej,
pomyślności w życiu osobistym
oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

Zdzisław Tersa
Wójt Gminy Kunice