Wręczenie medali z okazji Jubileuszu małżeństwa

Wręczenie medali z okazji Jubileuszu małżeństwa

W dniu 12 października 2021 r. w sali Urzędu Gminy Kunice odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz obchodziły dwie pary mieszkające w Gminie Kunice: jedna para 61 rocznicę, druga 50 -lecie pożycia małżeńskiego. Wręczenia medali dokonał Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa.
W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci otrzymali medale oraz kwiaty. Po części oficjalnej Wójt zaprosił Jubilatów na słodki poczęstunek, któremu towarzyszyły rozmowy i wspomnienia dawnych lat.
Życzymy Państwu, by Wasza miłość, która jest fundamentem Waszego związku trwała w zdrowiu jeszcze przez wiele szczęśliwych i pogodnych lat!