Gmina Kunice pozyskuje fundusze na realizację inwestycji

Gmina Kunice pozyskuje fundusze na realizację inwestycji

Informujemy, że Gmina Kunice w roku 2020/2021, w ramach programów rządowych na realizację zadań inwestycyjnych złożyła 10 wniosków na kwotę dofinansowania 27.082.315,00 zł. Obecnie 3 wnioski podlegają ocenie merytorycznej, 2 zostały rozpatrzone pozytywnie, dzięki czemu nasza gmina pozyskała dotacje w łącznej wysokości 2.172.965,00 zł, natomiast 5 wniosków nie otrzymało dofinansowania.
Szczegółowe informacje nt. złożonych wniosków znajdują się w załączonym pliku: WNIOSKI 2020/2021