Komunikat Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”

Komunikat Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”

Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” informuje, że od dnia 2 listopada 2021r do odwołania, w związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem COVID19, inkasenci zatrudnieni przez tę jednostkę nie będą pobierali środków pieniężnych od odbiorców wody.
Opłatę za wodę będzie można dokonać przy użyciu środków elektronicznych lub placówek pośredniczących.

Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”
Robert Chruściel