Konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

zgodnie z uchwałą Nr XLIV/261/10 Rady Gminy Kunice z dnia 5 listopada 2010 r.
ogłasza się
przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Informujemy o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Termin konsultacji: od 09 listopada 2021 r. do 24 listopada 2021 r.

 

po pobrania: