Uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Pomoc społeczna jest jednym z istotniejszych zadań stojących przed każdym samorządem. Pracownicy socjalni efektywnie włączają się w opracowywanie skutecznych metod profilaktyki i przeciwdziałania wielu problemom społecznym.
Przede wszystkim zaś muszą zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami oraz problemami życiowymi i rodzinnymi, takimi jak bezdomność, alkoholizm, ubóstwo czy przemoc.
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przypadającego na 21 listopada, Pełniąca funkcję Wójta Gminy Kunice Izabela Wańkowicz złożyła życzenia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach, dziękując im zaangażowanie i wkład serca w wykonywaną pracę. Życzeniom towarzyszył upominek – kosz prezentowy – oraz słodki poczęstunek.