Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy Kunice

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy Kunice

W dniu 30 listopada 2021 roku (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Kunice w sali narad Urzędu Gminy Kunice.

Porządek obrad XXXIII sesji:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2.  Przyjęcie porządku obrad
 3.  Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Kunice
 4. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kunice za pierwsze półrocze 2021 r., informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunice, informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 202 r.
 5. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kunice za rok szkolny 2021/2022
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kunice na 2021 rok
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kunice na lata 2021-2029
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad sesji

 

Pełniąca Funkcję
Rady Gminy Kunice
Izabela Wańkowicz