Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.

Ogłoszenie dostępne pod linkiem:  https://www.bip.kunice.pl/Document/5834