Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kunicach o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz wójta

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kunicach o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz wójta

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Kunicach
z dnia 08 grudnia 2021 roku
o składzie Komisji, siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu
rejestracji kandydatów na radnych oraz wójta

Na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy(Dz. U. z
2020 r. poz. 1319 ze zm.)podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji
Wyborczej w Kunicach.

Przewodniczący Kacper Mikołaj Frodyma zam. Kunice
Zastępca Przewodniczącego Ewa Monika Hoszowska zam. Spalona

Członkowie:
1. Tomasz Paweł Chochołek zam. Legnica
2. Beata Katarzyna Danielewska zam. Kunice
3. Dominika Anna Hryniuk zam. Kunice
4. Iwona Barbara Nowakowska zam. Grzybiany
5. Mariusz Osieleniec zam. Kunice
6. Kamil Krzysztof Strynkowski zam. Raczkowa
7. Elżbieta Violetta Winiarczyk zam. Ziemnice
Siedziba komisji: Urząd Gminy Kunice, ul. Gwarna 1 sala nr 5 (parter) tel. 76 8575013 w.57, 519322027.

Gminna Komisja Wyborcza ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i
rejestracją kandydatów na radnych Gminy Kunice będą w następujących terminach:
1) 10 grudnia 2021 roku (piątek) od godz. 7.00 do godz. 8.30
2) 13 grudnia 2021 roku (poniedziałek) od godz. 14.00 do godz. 15.30
3) 14 grudnia 2021 roku (wtorek) od godz. 15.00 do godz. 17.00
4) 15 grudnia 2021 roku (środa) od godz. 07.00 do godz. 09.00
5) 16 grudnia 2021 roku (czwartek) od godz. 07.00 do godz. 09.00
6) 17 grudnia 2021 roku (piątek) od godz. 22.00 do godz. 24.00

Gminna Komisja Wyborcza ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i
rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Kunice będą w następujących terminach:
1) 21 grudnia 2021 roku (wtorek) od godz. 14.00 do godz. 16.00
2) 22 grudnia 2021 roku (środa) od godz. 07.00 do godz. 09.00
3) 23 grudnia 2021 roku (czwartek) od godz. 22.00 do godz. 24.00

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Kunicach
/-/
Kacper Mikołaj Frodyma