Informacja nt. dodatkowych polowań zbiorowych

Informacja nt. dodatkowych polowań zbiorowych

Zarząd Koła Łowieckiego „ROLNIK” we Wrocławiu informuje, że w dniach 15-16.12.2021r.,  od godz. 8.00 do 16.00 w dzierżawionym przez koło obwodzie 126, leżącym w części na terenie gminy Kunice, odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe poza przesłanym wcześniej kalendarzem polowań zbiorowych na sezon 2021/22.