Konsultacje dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Konsultacje dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

zgodnie z uchwałą Nr XLIV/261/10 Rady Gminy Kunice z dnia 05 listopada 2010 r.
ogłasza się  przeprowadzenie konsultacji dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2022 rok.

                Informujemy  o rozpoczęciu konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2022 rok.
Termin konsultacji : od dnia 10 grudnia 2022 r. do dnia 27 grudnia 2022 r.

 

do pobrania: