Zakończono konsultacje „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2022 rok ”

Zakończono konsultacje „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2022 rok ”

Wójt Gminy Kunice
informuje, że zakończono konsultacje

Zakończono konsultacje „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2022 rok ”.

Konsultacje projektu programu prowadzone były w okresie od 10 grudnia 2021 roku do 29 grudnia  2021 roku. Z uwagi na panującą w kraju sytuacją epidemii COVID-19, nie zorganizowano otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z organizacjami.

W czasie trwania konsultacji, nie zgłoszono  propozycji zmian do  projektu „ Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2022 rok”. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na 2022 rok  przedstawiony zostanie Radzie Gminy Kunice do uchwalenia.

do pobrania: