100 000 zł z programu Cyfrowa Gmina!

100 000 zł z programu Cyfrowa Gmina!

Gmina Kunice pozyskała 100 000,00 zł ze środków Programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020 V oś. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU.
Zgodnie z zasadami programu, pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na cyfryzację Urzędu Gminy Kunice poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego. Dofinansowanie obejmie również zakup aplikacji służącej mieszkańcom gminy. Więcej informacji już wkrótce!