Przebudowa budynku po banku -wybrano wykonawcę

Przebudowa budynku po banku -wybrano wykonawcę

Informujemy, że w ramach postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Kunice dokonała wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po banku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Klub Senior+.
Realizację zadania powierzono firmie Complex-Bud s.c. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 1 w Lubinie. Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 635/21 z dnia 21.08.2021 r.. Umowny termin realizacji zadania to 28.04.2022 r.
Jednocześnie informujemy, że Gmina Kunice ubiega się o dofinansowanie przebudowy budynku po banku w związku z planowanym otwarciem Klubu Seniora+. W tym celu Gmina Kunice złożyła ofertę na realizację zadania zleconego w Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021 – 2025 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (edycja 2022).