Budowa kontenerowej pompowni wody w Spalonej – rusza inwestycja!

Budowa kontenerowej pompowni wody w Spalonej – rusza inwestycja!

Podpisaniem umowy rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej oraz infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Spalona gm. Kunice”. Na realizację tego zadania Gmina Kunice pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,00 zł.
Na uroczystym podpisaniu umowy w dniu 12 stycznia 2022 r. obecni byli przedstawicie wykonawcy – firmy WODROL Teodor Świątecki z siedzibą w Kiełczowie, którą reprezentował Pan Teodor Świątecki oraz nadzoru inwestorskiego FHU „SANBUD” Witold Gliński z siedzibą w Lubinie, którą reprezentował Pan Witold Gliński.

W ramach przedsięwzięcia planuje się następujące roboty budowlane:

  • budowa kontenerowej pompowni wody,
  • budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej,
  • budowa sieci wodociągowej,
  • budowa instalacji technologicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, sterowniczej,
  • budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej,
  • rozbiórka istniejących obiektów (dwukomorowego zbiornika retencyjnego, pompowni kontenerowej – kontenera technicznego, zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne),
  • rozbiórka fragmentu sieci wodociągowej, części instalacji kanalizacji deszczowej, likwidacja słupów oświetlenia zewnętrznego, rozbiórka ogrodzenia,
  • zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, utwardzenie terenu, zieleń).

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 509 825,00 zł brutto
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 500 000,00 zł brutto
Planowany termin zakończenia inwestycji: 11 miesięcy do podpisania umowy tj. 11.12.2022 r.