Sprawozdanie z audytu „Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców Gminy Kunice”

Sprawozdanie z audytu „Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców Gminy Kunice”

W związku z przeprowadzonym audytem pod nazwą „Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców Gminy Kunice” na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 506), Wójt Gminy Kunice przedstawia wyciąg ze sprawozdania ostatecznego wraz z rekomendacjami.

 

do pobrania:

Sprawozdanie – ZUK