Bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe oraz naukowe w Kunicach

Bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe oraz naukowe w Kunicach

Na prośbę Fundacji Tu i Teraz publikujemy informację dotyczącą bezpłatnych zajęć ogólnorozwojowych oraz naukowych:

Fundacja Tu i Teraz otrzymała dofinansowanie z Fundacji PZU na realizację projektu pn:  „ Fundacja PZU- uaktywnia i integruje”. W ramach środków finansowych prowadzone są bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty naukowe.
Udział w zajęciach ogólnorozwojowych nie wymaga wcześniejszych zgłoszeń, zajęcia odbywają się w piątki w GOKiS w Kunicach, od godz. 18.00 do 19.00 prowadzone są zajęcia taneczne , od godz. 19.00 – 20.00 – ćwiczenia „ Zdrowy kręgosłup”.