„Opowieści o Bitwach Legnickich” – konkurs literacki

„Opowieści o Bitwach Legnickich” – konkurs literacki

W imieniu Powiatu Legnickiego zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pn. „Opowieści o Bitwach Legnickich”.
W ramach konkursu uczestnicy przygotowują tekst opowiadający o jednej wybranej bitwie, która odbyła się na terenie powiatu legnickiego, utrzymany w dowolnej formie literackiej. Tekst utworu ma być inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i postaciami historycznymi, które uczestniczyły w trakcie danej bitwy.
Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu legnickiego w trzech kategoriach:

  • uczniowie szkół podstawowych — klasa V-VIII;
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych;
  • osoby pełnoletnie.

Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 30 maja 2022 r.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 15 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej powiat-legnicki.eu.
Szczegółowe informacje oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie: opowieści_o_bitwach_legnickich