Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kunicach z dnia 17.01.22r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kunicach z dnia 17.01.22r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kunicach z dnia 17 stycznia 2022 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach przedterminowych do Rady Gminy Kunice oraz przedterminowych Wójta Gminy Kunice w dniu 30 stycznia 2022 r.

do pobrania:

Powyższa uchwała została podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na obszarze gminy 18.01.22r.