Dotacja na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2022 rok

Dotacja na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2022 rok

Wójt Gminy Kunice informuje, że na podstawie podjętej Uchwały NR XXXV/230/22 Rady Gminy Kunice z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu gminy Kunice na 2022 rok, przyznano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w kwocie 260 000,00 zł.

Do pobrania: dotacja dla klubów na 2022 rok