Dodatek osłonowy – informacja

Dodatek osłonowy – informacja

Wnioski o dodatek osłonowy przyjmowane są w pokoju 5A w następujących godzinach:
poniedziałek 7.00 do 14.00
wtorek od 7.00 do 14.00
środa od 7.00 do 13.00
W POZOSTAŁE DNI WNIOSEK MOŻNA POZOSTAWIĆ W POKOJU NR 2 (GOPS)
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu
+ 48 534 521 407