Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – Polska, Niemcy, Republika Czeska

Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – Polska, Niemcy, Republika Czeska

miniatura

W związku z pismem Pana Grzegorza Macko – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego zaproszamy do udziału w konferencji inaugurującej projekt Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – Polska, Niemcy, Republika Czeska.

Realizatorem jest Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, organizacją SEVER z Czech oraz Eurosoc#Digital z Niemiec, a celem projektu jest stworzenie ekosystemu dla wprowadzenia praktycznej edukacji klimatycznej w szkołach. Projekt będzie realizowany w Województwie Dolnośląskim oraz obszarach przygranicznych Czech i Niemiec.

Zgodnie z uzyskaną informacją jest on skierowany przede wszystkim do nauczycieli, dyrektorów szkół, władz samorządowych, organizacji pozarządowych i biznesu. Autorzy projektu planują włączenie edukacji klimatycznej do podstawy programowej na Dolnym Śląsku.

Projekt ma być realizowany w okresie od 1 października 2021r. w okresie 28 miesięcy. Konferencja otwierająca projekt odbędzie się zdalnie w dniu 29 marca 2022r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2022r., natomiast pozostałe informacje zostaną przekazane osobom zgłoszonym na wskazane w formularzu rejestracyjnym adresy mailowe.

Adres formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/NYuQH4FCiDupT6Ju6

Osoby do kontaktu – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Katarzyna Dęga katarzyna.dega@umwd.pl, tel. 717769770, Anna Jakubek anna.jakubek@umwd.pl, tel. 717769446, Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych – Joanna Mazurek joanna.mazurek@ffis.edu.pl, tel. 601393039.