Świętowaliśmy Dzień Sołtysa

Świętowaliśmy Dzień Sołtysa

Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób (Napoleon Hill)

W dniu 11 marca w Urzędzie Gminy Kunice odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni Sołtysi, a także Sekretarz i Wójt Gminy Kunice.
W trakcie spotkania Wójt złożył sołtysom życzenia, podziękował za ich zaangażowanie, pełną poświęcenia pracę na rzecz rozwoju gminy i sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności, a także wręczył drobne upominki.
Spotkanie było też dobrym pretekstem do omówienia bieżących spraw i wyzwań, które stoją przed sołectwami w 2022 roku, w tym dotyczące organizacji i funkcjonowania pomocy dla uchodźców z Ukrainy.