Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kunice, wydawanego na postawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

do pobrania:
Podmioty – opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Formularz zgłoszenia zbiornika bezodpływowego – przydomowej oczyszczalni
Karta informacyjna przedsięwzięcia