Gmina Kunice z dotacją na Klub Seniora+

Gmina Kunice z dotacją na Klub Seniora+

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kunice otrzymała dotację w wysokości 187 380,03 zł na utworzenie i wyposażenie pierwszego na terenie gminy ośrodka Klub Seniora+.
Wczoraj Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało wyniki naboru do programu Senior plus. Oferta na realizację zadania złożona przez Gminę Kunice została oceniona pozytywnie, dzięki czemu gmina otrzyma dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie.
Powstanie Klubu Seniora+ planowane jest jeszcze w tym roku w budynku byłego banku przy ulicy Legnickiej 15 w Kunicach. Ośrodek będzie miejscem spotkań seniorów, w którym będą organizowane zajęcia kulturalno – oświatowe i rekreacyjne. Inwestycja przyczyni się do aktywizacji, samorealizacji i integracji międzypokoleniowej seniorów w Naszej gminie.