Wytyczne dot. sposobu zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

Wytyczne dot. sposobu zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

W związku z sytuacją geopolityczną w RP wynikająca z inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy Ministerstwo Zdrowia przygotowało wytyczne dot. sposobu zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy w Polsce.

do pobrania: