Bezpłatne Porady Prawne

Paragraf

W dniach 7,11, 25 kwietnia 2022r. od godziny 08:00 do 12:00, w Urzędzie Gminy w Kunicach, będzie pełnił dyżur adwokat udzielający bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Kunice, organizatorem jest powiat legnicki.
Osoby, które chcą skorzystać porady prosimy o wcześniejsza informacje pod nr tel. 76 85-75-322.