231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

W tym roku obchodzimy 231 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 maja, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą.
Konstytucja stanowiła prawa i obowiązki obywateli oraz regulowała organizację władz państwowych.

Tego szczególnego dnia pragniemy upamiętnić uchwalenie przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja z 1791r. ceniąc jej znaczenie dla historii i praworządności Polski.