Informacje z działalności wójta

Wójt Gminy Kunice informuje, że w dniu 12/05/2022 w Urzędzie Gminy Kunice odbyło się spotkanie robocze ze Starostą Legnickim Panem Adamem Babuśka oraz Dyrektorem Wydziału Dróg i Mostów w Starostwie Powiatowym w Legnicy Panem Wojciechem Cichoń.

Tematem rozmów były bieżące sprawy związane z przyjmowaniem uchodźców wojennych z Ukrainy oraz możliwości świadczeń na ich rzecz, w postaci nauki języka polskiego i aktywizacji zawodowej.

Ponadto omówiono zadania w zakresie inwestycji drogowych realizowanych wspólnie (skrzyżowanie w Ziemnicach). Przedyskutowano również możliwość dalszych wspólnych inwestycji na terenie Gminy, w tym inwestycje drogowe w Jaśkowicach, przebudowę ul. Słonecznej w Kunicach. Przedstawiono także, zgodnie z interpelacją radnego, postulat w zakresie spowolnienia ruchu i tym samym zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie GOKIS w Kunicach (droga powiatowa).

Zasugerowano również możliwość usprawnienia komunikacji publicznej przy wykorzystaniu nieczynnego obecnie odcinka drogi powiatowej Jaśkowice – Golanka Górna.

Ponadto przedstawiono propozycję podjęcia działań w zakresie projektowania ścieżki rowerowej po nieczynnej trasie kolejowej Legnica- Prochowice.  Spotkanie przebiegało w rzeczowej, konstruktywnej atmosferze.