Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku z zakresu:

  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Ogłoszenie dostępne pod adresem: https://www.bip.kunice.pl/Document/6130