Zaproszenie do wzięcia udziału w nowym programie Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zaproszenie do wzięcia udziału w nowym programie Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - logotyp + adres strony internetowej

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.”.

Zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku do zgłaszania do 29 maja br. swoich propozycji do Programu za mocą formularza znajdującego się na stronie https://umwd.dolnyslask.pl/ , w zakładce „organizacje pozarządowe – program współpracy”

Bezpośredni link do zaproszenia poniżej:
https://umwd.dolnyslask.pl/wwzop/program-wspolpracy-z-ngo/program-wspolpracy/artykul/zaproszenie-do-prac-nad-projektem-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-14/