„Kasa na start”- zapraszamy do składania wniosków na prowadzenie działalności gospodarczej

„Kasa na start”- zapraszamy do składania wniosków na prowadzenie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo:
Fundacja Eudajmonia ogłasza kolejny nabór wniosków na prowadzenie działalności gospodarczej!
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 13.05.2022 do dnia 27.05.2022r.
Rekrutacja Etap I: złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego
Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Zapraszamy do składania wniosków!

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start wraz z załącznikami.
Zapraszamy do składania formularzy.

Więcej informacji na stronie:
https://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=540

 

plakat - program kasa na start