Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!

Przypominamy, że wszyscy właściciele lub zarządcy budynków (mieszkalnych lub niemieszkalnych) mają ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła.
Deklaracje można złożyć za pośrednictwem internetu przez stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub w formie papierowej, składając wypełniony druk do sekretariatu Urzędu Gminy w Kunicach. Druki deklaracji do pobrania znajdują się na parterze w Urzędzie Gminy Kunice.
Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.