Spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

W dniu 26/05/2022 Wójt Gminy Kunice spotkał się z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. W spotkaniu uczestniczyli:

Komendant Miejski Policji w Legnicy podinsp. Zbigniew Kopij  oraz Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji asp.sztab. Jerzy Zajączkowski. Omówione zostały zasady współpracy, oczekiwana Gminy w zakresie bezpieczeństwa. Szczególny nacisk położono na możliwość pojawienie się zwiększonego zapotrzebowania na wsparcie ze strony Policji w związku z rozpoczynającym się okresem letnim oraz planowanymi imprezami organizowanym na terenie gminy. Przedyskutowane zostały inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach w konkretnych lokalizacjach.