Informacje z działalności Wójta

Wójt Gminy Kunice w dniu 27/05/2022 uczestniczył w spotkaniu Forum Rad Senioralnych w Subregionie Legnickim , które odbyło się w Zamku Piastowskim w Legnicy.

Tematem spotkania była problematyka szeroko pojętej aktywizacji seniorów oraz angażowania się w aktywność obywatelską osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Temat ten jest dla Gminy bardzo ważny w kontekście zapotrzebowania mieszkańców oraz planowanego otwarcia Klubu Seniora w budynku po byłym banku.