Zmiany w Zarządzie Zakładu Usług Komunalnych Kunice

Zmiany w Zarządzie Zakładu Usług Komunalnych Kunice

ZUK - logo

Informujemy Państwa, że Uchwałą Rady Nadzorczej, z dniem 08 czerwca 2022, został odwołany z funkcji Prezesa ZUK Kunice Pan Waldemar Kwaśny. Na nowego Prezesa Spółki Zakład Usług Komunalnych, z dniem 08 czerwca 2022, powołana została Pani Małgorzata Jawor. Pan Waldemar Kwaśny wraz z Panią Małgorzatą Jawor omówili w Urzędzie Gminy proces przekazania spraw i obowiązków Spółki.