Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Kunice informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17.05.2022 r., na realizację zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; w 2022 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zostały wybrane oferty z zakresu:

 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
  – Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica, ul. Wrocławska 93/2, 59-220 Legnica na zadanie pn. „Bez barier!”
  Dotacja w wysokości 3.000,00 zł.
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spalonej „SP Spalona” ul. Legnicka 52, 59-216 Kunice na zadanie pn. „ Bliżej gwiazd”
  Dotacja w wysokości – 3.000,00 zł.
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
  – Ludowy Zespół Sportowy „MEWA” Kunice ul. Słoneczna 15, 59-216 Kunice na zadanie pn. „Nie czas na nudę”.
  Dotacja w wysokości – 4.452,00 zł.
  – Stowarzyszenie „Mała Unia” w Rosochatej, Rosochata 65, 59-216 Kunice na zadanie pn. „Piłkarski wrzesień z Małą Unią”.
  Dotacja w wysokości – 4.452,00 zł.
  – Bieniowicko-Pątnowsko-Szczytnicki Klub Sportowy „Kaczawa” w Bieniowicach, Bieniowice 35, 59-216 Kunice na zadanie pn. „Używki? Po co? Uprawiam sport – pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży”.
  Dotacja w wysokości – 4.452,00 zł.