Bezpłatne porady prawne

Paragraf

W dniach 25 lipca oraz 1 i 8 sierpnia 2022r. od godziny 08:00 do 12:00, w Urzędzie Gminy w Kunicach, będzie pełnił dyżur adwokat udzielający bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Kunice.
Osoby, które chcą skorzystać porady, prosimy o wcześniejsza informacje pod nr tel. 76 8575 322.