Pomoc finansowa przeznaczona na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich

Pomoc finansowa przeznaczona na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich. W tym roku do rozdysponowania jest 70 mln zł.
Nabór potrwa do 30 września, albo do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Środki pozyskane z dofinansowania KGW mogą wydać m.in. na: działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną, rozwój kultury lokalnej i regionalnej, projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości kobiet oraz poprawą warunków życia i pracy kobiet na wsi, a także na działania a rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca w Biurach Powiatowych ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 51 826 000 zł. Do rozdysponowania pozostało niespełna 20 mln zł.

Zasady naboru udostępnione są w linku poniżej
https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2022-pomoc-finansowa-przeznaczona-na-realizacje-celow-statutowych-kol