Bezpłatne konsultacje nt. FUNDUSZY UNIJNYCH – mobilny punkt informacyjny w Kunicach

Bezpłatne konsultacje nt. FUNDUSZY UNIJNYCH – mobilny punkt informacyjny w Kunicach

Szanowni Państwo.
W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat Funduszy Unijnych.
W dniu 27 lipca 2022 w godzinach 11:30-14:00 w Urzędzie Gminy w Kunicach konsultant udzieli zainteresowanym informacji na temat aktualnych i przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich.