Informacja – worki na bioodpady

worki na śmieci

Na prośbę firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prosimy o umieszczanie w workach na bioodpady wyłącznie takiej ilości odpadów, które pozwolą na ich załadunek bez rozrywania worków. Zbyt duże obciążenie worków powoduje także trudności w ich uniesieniu. Takie odpady mogą nie zostać odebrane. Pojemność worków została zwiększona z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców wnioski o możliwość ich wyłożenia na kołnierzu pojemników, natomiast przypominamy że w przypadku wystawienia do odbioru worków są one przenoszone do pojazdu ręcznie przez pracowników firmy odbierającej odpady.