Zebranie wiejskie – Kunice

Zebranie wiejskie – Kunice

W dniu 23.08.2022r. o godzinie 18:00 odbędzie się zebranie wiejskie w Kunicach. Tematem zebrania będzie wybór przedsięwzięć do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.
Miejsce zebrania: GOKiS Kunice.

 

Sołtys Sołectwa Kunice