Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z PFRON – Aktywny Samorząd 2022 – ważny termin składania wniosków do 31.08.22r.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z PFRON – Aktywny Samorząd 2022 – ważny termin składania wniosków do 31.08.22r.

Aktywny Samorząd - logotyp

Przypominamy, że tylko do końca sierpnia 2022roku osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie do działań z modułu I-go programu PFRON Aktywny Samorząd

  • likwidacja bariery transportowej
  • likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
  • likwidacja barier w poruszaniu się
  • kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

 

Warunki programu, cel programu oraz sposób składania wniosków i inne – całość informacji zawartych jest w linku poniżej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/